73_00238w.jpg

RSM Hong Kong
Causeway Bay, Hong Kong